Un bun Creștin Ortodox, un ctitor de biserici și un patriot de nădejde – Vasile Gavriliță.
Îndurerată și îndoliată familie Gavriliță,
Iubiți credincioși,

    Vestea trecerii din această viață către Ierusalimul Ceresc al Domnului Vasile, ne-a mâhnit profund pentru că a plecat dintre noi un fiu credincios al Bisericii Ortodoxe, bun gospodar, un om harnic și darnic, cunoscător profund al Dumnezeieștilor Scripturi știind să se folosească atît din suferințele și încercările vieții, cât și de bucuriile și binecuvântările revărsate de Dumnezeu.

    În aceste momente de durere pentru familie și pentru toți cei care l-au cunoscut și prețuit, adresăm un cuvânt părintesc de mângâiere sufletească și îi încredințăm de întreaga noastră compasiune.

    Avem convingerea că dragostea sa pentru Dumnezeu și mântuirea sufletească a biruit moartea, iar binefacerile sale îl însoțesc la această Mare Trecere, alături de smeritele noastre rugăciuni.

    Fie ca Mântuitorul Iisus Hristos, Biruitorul morții și Domnul vieții, să așeze sufletul robului Său Vasile, împreună cu drepții, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fărăr de sfârșit.

    Veșnica lui pomenire din neam în neam !

    Președinte al consiliului parohial, Preot paroh Alexei Semionov

    23.01.2019
Dragi creștini,

Vă aducem la cunoștință că în cadrul parohiei “Sf. Ioan Hozevitul” în fiecare sîmbătă la ora 15:00 are loc școala de cateheză pentru copii, iar duminică la ora 17:00 - ora de cateheză pentru maturi.
ANUNȚ

În conformitate cu Articolul 152 al Codului fiscal al Republicii Moldova aprobat prin Legea nr. 1163-XIII din 24.04.1997, pe parcursul perioadei ianuarie-martie 2019 persoanele fizice pot desemna 2% din suma impozitului său pe venitul calculat şi achitat la buget pentru anul 2018 în favoarea unui beneficiar eligibil (ONG sau cultele religioase şi părţile componente ale acestora).


Parohia cu Hramul "Sf. Ioan Iacob Hozevitul şi Sf. Serafim de Sarov" mun. Chişinău, sect. Ciocana este în drept să beneficieze de 2% din suma impozitului pe venit al persoanelor fizice.


ADU-ŢI DARUL TĂU LA CONSTRUIREA BISERICII ORTODOXE
„SF. IOAN IACOB HOZEVITUL ŞI SF. SERAFIM DE SAROV”


În cazul în care ai decis să oferi 2 % din suma impozitului trebuie să realizezi câţiva paşi simpli:
#1. Alege Biserica Ortodoxă "Sf. Ioan Iacob Hozevitul şi Sf. Serafim de Sarov" din Lista Beneficiarilor desemnării procentuale;

#2. Notează Numărul de identificare de stat (IDNO-1015620001114) al bisericii;

#3. Completează Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formular CET 15);

#4. În secţiunea „Desemnarea procentuală” introdu Codul fiscal -1015620001114 al Bisericii Ortodoxe "Sf. Ioan Iacob Hozevitul şi Sf. Serafim de Sarov" (vezi pasul 2);

#5. Prezintă organului fiscal (fie pe suport de hârtie fie în format electronic) Declaraţia (Formular CET 15) nu mai târziu de 31 martie 2019;


Extras din "Lista beneficiarilor desemnării procentuale",
înregistrați de Ministerul Justiției al RM


nr. Numărul de identificare de stat (IDNO) Denumirea completă Adresă
localitatea strada, oficiul, cod poștal
Cultele religioase și părțile lor componente
63 1015620001114 Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul "Sfîntul Ioan Iacob Hozevitul" mun. Chișinău, sect. Ciocana mun. Chișinău bd. Mircea cel Bătrîn, 40, MD2075


preot paroh: Alexei SEMIONOV


telefon de contact 079410685, 079543669.

Eveniment istoric în parohia “Sfîntul Ioan Iacob” din Chișinău

În această zi de iarnă, 12 decembrie 2015, Biserica Ortodoxă cu hramul ”Sf. Ioan Iacob Hozevitul”, sărbătorește un eveniment foarte important, valoros și unic în istoria ei. Din mila Bunului Dumnezeu și după a Sa rînduială, a avut loc slujba de Sfințire a Sfintei Mese și a catapetezmei bisericii de iarnă ce are ca drept ocrotitor pe Sfîntul Serafim de Sarov. Înalt Preasfințitul Petru, însoțit de Preasfințitul Antonie împreună cu un sobor de preoți, au oficiat Slujba de Sfințire după care a urmat Sfînta Liturghie.

Tirnosirea sau sfințirea unei biserici este un ritual sfînt și bogat în semnificații spirituale prin care se cere lui Dumnezeu harul Său sfințitor pentru ca biserica - locaș de închinare ofranda a ctitorilor și binefacătorilor ei, să fie sfințită așa cum sfințim în biserică ofrandele (darurile) pe care le aducem la Sfîntul Altar. La această sărbătoare au participat oaspeți, ctitori și numeroși credincioși din comunitatea noastră. Cu toții împreună și-au îndreptat gîndurile, mulțumind Bunului Dumnezeu pentru realizările de pînă în prezent, rugîndu-L să ne țină și în continuare sănătoși pentru a duce la bun sfîrșit construcția Sfîntului Locaș.

Cu această ocazie aducem mulțumiri ctitorilor, binefăcătorilor și tuturor credincioșilor care au manifestat dragoste, jertvelnicie și dăruire la construcția acestei biserici.Veșnica pomenire ctitorilor sfînt locașului acestuia!
Anunţ la construcţia Bisericii (descarcă PDF)

Biserica este icoana Sfintei Treimi, o unitate a comuniunii, o unitate a dragostei.
pr. C. Galeriu
Oameni cu credință mare și cu mult zel înalță biserici în care se aduce mărire și mulțumire Bunului Dumnezeu pentru binefacerile pe care le căpătăm zi de zi, clipă de clipă, ca fii ai Lui. Biserica și comunitatea ce se constituie în jurul ei, numită parohie, este și modalitatea eficientă de ajutorare și susținere reciprocă, de binefacere și ajutor în nevoințe între oameni.

ADU-ȚI DARUL TĂU LA CONSTRUIREA BISERICII ORTODOXE „SF. IOAN IACOB HOZEVITUL ŞI SF. SERAFIM DE SAROV”

Biserica Sfântul Ioan Iacob Hozevitul şi Sfântul Serafim de Sarov, care se construiește la Ciocana pe bd-ul Mircea cel Bătrân nr. 40 vine să susțină locuitorii cartierului prin rugăciuni, să lumineze viața creștinilor și să le acorde sprijin duhovnicesc în viața de familie, în relațiile sociale și în toate activitățile cotidiene, dar, mai ales, să-i călăuzească în mântuirea sufletelor lor și ale celor apropiați. Vă îndemnăm să ajutați, după posibilități, la înălțarea Sfântului Locaș. Este acceptat și bine chivernisit orice ajutor bănesc ori material; de mare folos este chiar și bănuțul cel mai neînsemnat - dat cu drag și cu bună credință de oricare om binevoitor și iubitor de Dumnezeu.

În prezent, pe șantier urmează a se face lucrări dintre cele mai costisitoare ce țin de asamblarea acoperişului, care trebuie să protejeze de distrugeri ceea ce s-a construit până în prezent. Venim la Dumneavoastră cu rugămintea ca încă o dată să contribuiți fiecare, cu credință și după posibilități, astfel încât să izbutim a face față lucrărilor, iar noi vom stărui în rugăciuni către Bunul Dumnezeu ca să vă răsplătească orice efort la ridicarea Locașului său Sfânt. Alăturați-vă nouă și ajutați să construim o biserică de care să fim mândri noi, copiii noștri și copiii copiilor noștri! Numele celor ce ajută la construcția Bisericii sunt și vor fi pomenite permanent în biserică la sfintele slujbe. Le mulțumim tuturor celor care au contribuit și contribuie la susținerea spirituală și materială a activității noastre.

Contul bancar al bisericii noastre:
BC „Moldova-Agroindbank” S.A.
(AGRNMD2X) 2251892008 – MDL;
Cod Fiscal: 39815018
Pentru detalii sunați la nr. de tel.:
022 35 00 23, 0794 10 685.
Donația poate fi depusă şi în biserică.
BISERICA ORTODOXĂ
cu Hramul „SF. CUVIOS IOAN IACOB de la Neamţ – Hozevitul”

img_ioan3

amplasată pe Bulevardul Mircea cel Bătrân, 40 (colţ cu str. Prof. Ion Dumeniuc), sectorul Ciocana, mun. Chişinău

preot paroh: Alexei SEMIONOV