Ziua copiilor sărbătorită în parohia "Sf. Ioan Iacob" din Chișinău

Cu totii știm că ziua internatională a copiilor este o sarbatoare foarte importantă atît pentru cei mici cît și pentru parinții lor care vor sa îi vadă mereu fericiți. Și în acest an, Biserica Ortodoxă cu hramul "Sf. Ioan Iacob Hozevitul" din Chișinău a avut grijă de a aduce bucurie în sufletele copiilor de toate virstele. Astfel, duminică 2 iunie copiii din parohie luînd parte la Sf. Liturghie în cadrul căreia cei mai mulți s-au împărtășit, iar către final au primit jucării, după care au fost serviți cu dulciuri suc și înghețată.

Pe lîngă fericirea materială au avut parte și de cuvîntul de încurajare a preotului paroh Alexei Semionov. Parintele le-a urat succes în activitatea școlară, iar celor mici la gradiniță le-a dorit multă sănătate și ascultare față de părinți. Care de altfel fac tot posibilul pentru a-și crește copiii și a le oferi un viitor prosper, așteptînd roade frumoase peste ani.

Deoarece și Lucian Blaga spune: "Copilaria este inima tuturor virstelor".

La multi ani tuturor copiilor!

Gabriel SemionovMîine este Duminica femeilor mironosițe, ziua în care Biserica lui Hristos își arată respectul pentru femeie și pentru rolul ei măreț în istoria umanității.

Prețuirea Bisericii față de femeie este mult mai veche decît ziua de 8 martie, pentru că de la începuturi prin închinarea unei duminici femeilor mironosițe, Biserica a închinat o duminică femeii creștine, pentru că Nici o femeie nu L-a trădat pe Domnul Iisus. Iuda L-a vîndut. Petru s-a lepădat de El în noaptea cînd a fost prins. Toma s-a îndoit de Înviere. Femeile nu s-au îndoit, n-au fugit, nu L-au părăsit pe drumul Golgotei. Ele I-au uns trupul. Ele L-au plîns și L-au așezat în Mormînt. Lor Li s-a arătat întîi și ele au vestit primele scularea Lui din morți. Femeile au profunzimi sufletești mai mari decît bărbații. Au o inimă caldă și intuiesc totul din iubire. Prin urmare dragi soți, nu uitați mîine să treceți pragul bisericii și să spuneți o rugăciune pentru soția cu care împărțiți timpul, greutățile și bucuriile. Să știți că nu este păcat să mergeți împreună la biserică sau să le oferiți un buchet de flori și o îmbrățișare.

La Mulți ani tuturor femeilor creștine!


Apel de suflet pentru o lucrare sfîntă

În conformitate cu Articolul 152 al Codului fiscal al Republicii Moldova aprobat prin Legea nr. 1163-XIII din 24.04.1997, pe parcursul perioadei ianuarie-aprilie 2019 persoanele fizice pot desemna 2% din suma impozitului său pe venitul calculat şi achitat la buget pentru anul 2018 în favoarea unui beneficiar eligibil (ONG sau cultele religioase şi părţile componente ale acestora).


Parohia cu Hramul "Sf. Ioan Iacob Hozevitul şi Sf. Serafim de Sarov" mun. Chişinău, sect. Ciocana este în drept să beneficieze de 2% din suma impozitului pe venit al persoanelor fizice.


De ce e bine să folosești prevederea 2%?
Nu Vă costă nimic! (Decât efortul de a completa formularul). Banii Vă sunt reţinuţi oricum de stat dacă nu completaţi formularul. Dacă îl completaţi banii se transferă unde doriţi D-stră.
Acest impozit nu reprezintă o sponsorizare sau o donaţie, ci acea parte a bugetului de stat pe care o poţi direcţiona către o comunitate la alegerea ta.


În cazul în care ai decis să oferi 2 % din suma impozitului trebuie să realizezi câţiva paşi simpli:
#1. Alege Biserica Ortodoxă "Sf. Ioan Iacob Hozevitul şi Sf. Serafim de Sarov" din Lista Beneficiarilor desemnării procentuale;

#2. Notează Numărul de identificare de stat (IDNO-1015620001114) al bisericii;

#3. Completează Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formular CET 15);

#4. În secţiunea „Desemnarea procentuală” introdu Codul fiscal -1015620001114 al Bisericii Ortodoxe "Sf. Ioan Iacob Hozevitul şi Sf. Serafim de Sarov" (vezi pasul 2);

#5. Prezintă organului fiscal (fie pe suport de hârtie fie în format electronic) Declaraţia (Formular CET 15) nu mai târziu de 2 mai 2019;


Extras din "Lista beneficiarilor desemnării procentuale",
înregistrați de Ministerul Justiției al RM


nr. Numărul de identificare de stat (IDNO) Denumirea completă Adresă
localitatea strada, oficiul, cod poștal
Cultele religioase și părțile lor componente
63 1015620001114 Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul "Sfîntul Ioan Iacob Hozevitul" mun. Chișinău, sect. Ciocana mun. Chișinău bd. Mircea cel Bătrîn, 40, MD2075


Vino alături de noi pentru a face lumea mai bună. Să nu iubim cu vorba ci cu fapta.
Fericit este cel care se îngrijește de cei săraci!


Dacă dorești să participe mai mulți la proiectele noastre, vorbește și prietenilor tăi despre acest formular.


preot paroh: Alexei SEMIONOV


telefon de contact 079410685

Dragi creștini,

Vă aducem la cunoștință că în cadrul parohiei “Sf. Ioan Hozevitul” în fiecare sîmbătă la ora 15:00 are loc școala de cateheză pentru copii, iar duminică la ora 9:00 - ora de cateheză pentru maturi.
Protoiereului Mitrofor
Alexei Semionov
la aniversarea a 40 de ani


La frumoasa-aniversare,
In această zi cu soare,
Iți aducem o urare:
Să fii mereu sănătos - Parohiei de folos.

Să fii puternic și tare,
Familiei – alinare;
Soției – încurajare;
Copiilor – ne întristare.

Chiar de vine și furtuna –
Domnul e cu noi într-una,
Mijlocind prin sfinți și îngeri,
Alinând a noastre plângeri.

Astăzi spre felicitare
Vine fiul cel mai mare
Mulțumire-aducând ție
Pentru a ta bărbăție.

Dorind și-n continuare
Să fii model de răbdare
Cârmuind cu iscusință
Corabia familiei spre biruință.

De la fiul mijlociu
Primește-un firicel de grâu,
Iar din grâu o pâine gustoasă,
S-o aveți mereu pe masă.

Fiica iți aduce ție
Un mănunchi de bucurie,
Să te însoțească-n toate.
Voie bună! Sănătate!

Iară fiul cel mai mic,
Iți aduce intr-un spic,
Un izvor de fericire
In calea spre mântuire.

Iar aleasa, Preoteasa,
Care ține toată casa,
Iți aduce-n dar o floare,
Frumoasă, mirositoare,
Ce aievea iți șoptește:
Viața – o luptă este.
Deci in luptă te avântă
Si Domnul va da izbândă.

Iar întreaga Parohie,
Iți aduce-o melodie
Si-ți dorește ani - o mie!
Să le fii bun căpitan,
Aducându-i la liman –
Limanul nepătimirii,
Al credinței și iubirii.
Melodie din strămoși:
Mulți ani, mulți ani viguroși!


Din partea Parohiei Sfântul Ioan Iacob Hozevitul

23.02.2019
Un bun Creștin Ortodox, un ctitor de biserici și un patriot de nădejde – Vasile Gavriliță.
Îndurerată și îndoliată familie Gavriliță,
Iubiți credincioși,

    Vestea trecerii din această viață către Ierusalimul Ceresc al Domnului Vasile, ne-a mâhnit profund pentru că a plecat dintre noi un fiu credincios al Bisericii Ortodoxe, bun gospodar, un om harnic și darnic, cunoscător profund al Dumnezeieștilor Scripturi știind să se folosească atît din suferințele și încercările vieții, cât și de bucuriile și binecuvântările revărsate de Dumnezeu.

    În aceste momente de durere pentru familie și pentru toți cei care l-au cunoscut și prețuit, adresăm un cuvânt părintesc de mângâiere sufletească și îi încredințăm de întreaga noastră compasiune.

    Avem convingerea că dragostea sa pentru Dumnezeu și mântuirea sufletească a biruit moartea, iar binefacerile sale îl însoțesc la această Mare Trecere, alături de smeritele noastre rugăciuni.

    Fie ca Mântuitorul Iisus Hristos, Biruitorul morții și Domnul vieții, să așeze sufletul robului Său Vasile, împreună cu drepții, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fărăr de sfârșit.

    Veșnica lui pomenire din neam în neam !

    Președinte al consiliului parohial, Preot paroh Alexei Semionov

    23.01.2019
Eveniment istoric în parohia “Sfîntul Ioan Iacob” din Chișinău

În această zi de iarnă, 12 decembrie 2015, Biserica Ortodoxă cu hramul ”Sf. Ioan Iacob Hozevitul”, sărbătorește un eveniment foarte important, valoros și unic în istoria ei. Din mila Bunului Dumnezeu și după a Sa rînduială, a avut loc slujba de Sfințire a Sfintei Mese și a catapetezmei bisericii de iarnă ce are ca drept ocrotitor pe Sfîntul Serafim de Sarov. Înalt Preasfințitul Petru, însoțit de Preasfințitul Antonie împreună cu un sobor de preoți, au oficiat Slujba de Sfințire după care a urmat Sfînta Liturghie.

Tirnosirea sau sfințirea unei biserici este un ritual sfînt și bogat în semnificații spirituale prin care se cere lui Dumnezeu harul Său sfințitor pentru ca biserica - locaș de închinare ofranda a ctitorilor și binefacătorilor ei, să fie sfințită așa cum sfințim în biserică ofrandele (darurile) pe care le aducem la Sfîntul Altar. La această sărbătoare au participat oaspeți, ctitori și numeroși credincioși din comunitatea noastră. Cu toții împreună și-au îndreptat gîndurile, mulțumind Bunului Dumnezeu pentru realizările de pînă în prezent, rugîndu-L să ne țină și în continuare sănătoși pentru a duce la bun sfîrșit construcția Sfîntului Locaș.

Cu această ocazie aducem mulțumiri ctitorilor, binefăcătorilor și tuturor credincioșilor care au manifestat dragoste, jertvelnicie și dăruire la construcția acestei biserici.Veșnica pomenire ctitorilor sfînt locașului acestuia!
Anunţ la construcţia Bisericii (descarcă PDF)

Biserica este icoana Sfintei Treimi, o unitate a comuniunii, o unitate a dragostei.
pr. C. Galeriu
Oameni cu credință mare și cu mult zel înalță biserici în care se aduce mărire și mulțumire Bunului Dumnezeu pentru binefacerile pe care le căpătăm zi de zi, clipă de clipă, ca fii ai Lui. Biserica și comunitatea ce se constituie în jurul ei, numită parohie, este și modalitatea eficientă de ajutorare și susținere reciprocă, de binefacere și ajutor în nevoințe între oameni.

ADU-ȚI DARUL TĂU LA CONSTRUIREA BISERICII ORTODOXE „SF. IOAN IACOB HOZEVITUL ŞI SF. SERAFIM DE SAROV”

Biserica Sfântul Ioan Iacob Hozevitul şi Sfântul Serafim de Sarov, care se construiește la Ciocana pe bd-ul Mircea cel Bătrân nr. 40 vine să susțină locuitorii cartierului prin rugăciuni, să lumineze viața creștinilor și să le acorde sprijin duhovnicesc în viața de familie, în relațiile sociale și în toate activitățile cotidiene, dar, mai ales, să-i călăuzească în mântuirea sufletelor lor și ale celor apropiați. Vă îndemnăm să ajutați, după posibilități, la înălțarea Sfântului Locaș. Este acceptat și bine chivernisit orice ajutor bănesc ori material; de mare folos este chiar și bănuțul cel mai neînsemnat - dat cu drag și cu bună credință de oricare om binevoitor și iubitor de Dumnezeu.

În prezent, pe șantier urmează a se face lucrări dintre cele mai costisitoare ce țin de asamblarea acoperişului, care trebuie să protejeze de distrugeri ceea ce s-a construit până în prezent. Venim la Dumneavoastră cu rugămintea ca încă o dată să contribuiți fiecare, cu credință și după posibilități, astfel încât să izbutim a face față lucrărilor, iar noi vom stărui în rugăciuni către Bunul Dumnezeu ca să vă răsplătească orice efort la ridicarea Locașului său Sfânt. Alăturați-vă nouă și ajutați să construim o biserică de care să fim mândri noi, copiii noștri și copiii copiilor noștri! Numele celor ce ajută la construcția Bisericii sunt și vor fi pomenite permanent în biserică la sfintele slujbe. Le mulțumim tuturor celor care au contribuit și contribuie la susținerea spirituală și materială a activității noastre.

Contul bancar al bisericii noastre:
BC „Moldova-Agroindbank” S.A.
(AGRNMD2X) 2251892008 – MDL;
Cod Fiscal: 39815018
Pentru detalii sunați la nr. de tel.:
022 35 00 23, 0794 10 685.
Donația poate fi depusă şi în biserică.
BISERICA ORTODOXĂ
cu Hramul „SF. CUVIOS IOAN IACOB de la Neamţ – Hozevitul”

img_ioan3

amplasată pe Bulevardul Mircea cel Bătrân, 40 (colţ cu str. Prof. Ion Dumeniuc), sectorul Ciocana, mun. Chişinău

preot paroh: Alexei SEMIONOV